Menu

Sprawy z elementem europejskim, trudne procesy, skomplikowane transakcje

O nas

Kancelaria

Doradzamy przy skomplikowanych kontraktach gospodarczych, negocjacjach, procesach inwestycyjnych i trudnych, zawiłych sprawach majątkowych, prowadzimy postepowania sądowe, administracyjne oraz arbitrażowe. Świadczymy pomoc prawną od 1999 roku.

Dostarczamy Klientom zindywidualizowane, specjalistyczne usługi

Jesteśmy niewielką, wyspecjalizowaną Kancelarią. Zajmujemy się świadczeniem bardzo zindywidualizowanej pomocy prawnej dla polskich i zagranicznych firm, instytucji i organizacji społecznych, a także jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych. Specjalizujemy się w prawie cywilnym, autorskim, handlowym i administracyjnym, a także w sprawach z zakresu prawa publicznego, konstytucyjnego i europejskiego.

Zajmujemy się sprawami z wątkiem międzynarodowym. Reprezentujemy klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Świadczymy usługi także w języku angielskim.

Prawnicy

Michał Wawrykiewicz
adwokat

Lubię podejmować trudne wyzwania zawodowe. Wierzę, że zawsze na końcu zwycięży prawo.

Prowadzi prywatną praktykę od niemal 20 lat, ma duże doświadczenie zawodowe w doradztwie podmiotom komercyjnym – m.in. centrom handlowym, sieciom sprzedaży, deweloperom, spółkom telekomunikacyjnym i kolejowym. Występuje w imieniu klientów w sądach, arbitrażu oraz europejskich trybunałach (TSUE w Luksemburgu i ETPCz w Strasburgu). W ramach praktyki sądowej prowadzi skomplikowane procesy o naruszenie dóbr osobistych, praw własności intelektualnej oraz odszkodowania i ustalenia stanu prawnego.

Specjalista w sprawach ustrojowych i konstytucyjnych, w szczególności w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości, m.in. ekspert zespołów parlamentarnych m.in. ds. Ładu Konstytucyjnego oraz ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, konsultant prawny BAS, Marszałka Senatu i Wicemarszałków Sejmu przy licznych procesach legislacyjnych. Ekspert komisji europarlamentarnej LIBE (Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) w sprawie praworządności w Polsce w trakcie przygotowywania raportu i wysłuchań w Parlamencie Europejskim, ekspert w postepowaniach przed zagranicznymi sądami, pełnomocnik sędziów SN, NSA i sądów powszechnych przed TSUE oraz ETPCz. Współzałożyciel inicjatywy #WolneSądy (2017) oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS (2018), członek Stow. im. prof. Zbigniewa Hołdy. Wraz z pozostałymi współtwórczyniami inicjatywy #WolneSądy uhonorowany za działalność publiczną nagrodą Newsweeka im. T. Torańskiej oraz TOK FM im. A. Laszuk oraz Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego za działania w myśl wartości zapisanych w Karcie Praw Podstawowych UE, takich jak demokracja, praworządność, prawa człowieka. W 2021 roku adwokat Michał Wawrykiewicz otrzymał odznakę "Adwokatura Zasłużonym".

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Doświadczenie zawodowe adw. Michała Wawrykiewicza:

 • stałe doradztwo prawne (od 2012 roku) dla spółki będącej właścicielem kilkudziesięciu centrów handlowych (sprawy procesowe, administracyjne, kontrakty i opinie prawne);
 • doradztwo prawne (od 2004) dla spółek właściciela dużych, światowych sieci handlowych w różnych sprawach (sprawy procesowe, prawo pracy, obsługa korporacyjna, kontrakty i opinie prawne);
 • doradztwo prawne (od 2004) na rzecz spółek światowego lidera branży badań klinicznych (sprawy nieruchomościowe oraz obsługa korporacyjna i restrukturyzacja);
 • doradztwo prawne na rzecz spółek z branży kolejowej (inwestycje, kontrakty, obsługa korporacyjna, prawo pracy, procesy sądowe);
 • skomplikowane procesy o naruszenie dóbr osobistych osób publicznych;
 • trudne sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, restytucji mienia, sprzedaży i procesów inwestycyjnych;
 • udział w charakterze eksperta w licznych gremiach w polskim parlamencie (komisje, zespoły, Biuro Analiz Sejmowych) oraz w Parlamencie Europejskim (komisja LIBE, wysłuchania publiczne);
 • występowanie w charakterze eksperta na konferencjach, prezentacjach oraz wysłuchaniach w organizacjach i gremiach międzynarodowych, parlamentach oraz sądach zagranicznych;
 • sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (np. połączona sprawa C-585/18, C-624/18 i C-625/18, zakończona wyrokiem „A.K.” z 19 listopada 2019 r.);
 • sprawy przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu;
 • uczestnictwo w charakterze eksperta Unii Europejskiej w programie „Konsolidacja Systemu Wymiaru Sprawiedliwości w Albanii".

Prawnicy

Sandra Janczara
radca prawny

Precyzyjny plan działań prawnych i konsekwentna jego realizacja - to podstawa sukcesu.

Od kilku lat stale współpracuje z Kancelarią. Ukończyła studia prawnicze oraz podyplomowe studia z zakresu prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się doradztwem przy kontraktach gospodarczych, procesach budowlanych i inwestycyjnych, sprawami z zakresu obrotu nieruchomościami, optymalizacją zatrudnienia i prawem pracy, doradztwem z zakresu prawa handlowego (tworzeniem umów, dokumentów korporacyjnych i postępowaniem przed KRS).

Przygotowuje analizy prawne oraz opinie z zakresu prawa ustrojowego i konstytucyjnego.

Występuje przed sądami, w tym Sądem Najwyższym, w sprawach cywilnych (m.in. w postępowaniach o odszkodowania, zapłatę, ustalenie stosunku prawnego, rozwodowych, rodzinnych majątkowych, spadkowych czy dotyczących upadłości konsumenckiej), w postepowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Kontakt

Zapraszamy do naszej kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Wawrykiewicz

Nasz adres

ul. Wiejska 12
00-490 Warszawa

Kontakt mailowy

kancelaria@wawrykiewicz.pl

Kontakt telefoniczny

+48 22 625 08 03
+48 22 406 38 03